Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 46 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ TỰ KỶ TẠI TRUNG TÂM PHÚC TÂM AN, THÀNH PHỐ THANH HÓA

Đoàn Thị Hà

Tóm tắt


Tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển suốt đời và được bộc lộ ngay từ những năm đầu đời. Phần lớn trẻ tự kỷ thể hiện sự tiến bộ nhờ vào can thiệp sớm và hỗ trợ phục hồi chức năng trước 6 tuổi. Tuy nhiên, hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ như thế nào và làm sao để đạt hiệu quả lại là một vấn đề mà giáo dục hòa nhập thông thường khó có thể đảm nhiệm được. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ ra một số vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ thông qua nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm Phúc Tâm An, thành phố Thanh Hóa.


Toàn văn: PDF