S. 4(14) (2012)

Phát triển doanh nghiệp theo hướng tái cấu trúc

Mục lục

Chủ đề chính

“Phát triển xanh” – Phát triển bền vững trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Tóm tắt PDF
Chu Văn Cấp 3-7
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam phù hợp với tái cấu trúc và hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Đào Duy Huân 8-12
Quan điểm của các nhà quản lý doanh nghiêp Việt Nam về chính sách cổ tức với giá trị doanh nghiêp Tóm tắt PDF
Trần Thị Hải Lý 13-20,80

Nghiên cứu và trao đổi

Mối quan hệ nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Tuấn 21-25
Ước tính hệ số Beta trong thẩm định giá trị doanh nghiệp : từ lý thuyết đến thực tiễn Tóm tắt PDF
Hay Sinh, Nguyễn Kim Đức 26-33
Giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thanh Hằng 34-38
Phát triển làng nghề theo hướng bền vững ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiến 39-41
Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai Tóm tắt PDF
Cảnh Chí Hoàng 42-45
Xây dựng hàng không chung tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Dương Cao Thái Uyên 46-49
Phán quyết của tòa trọng tài thường trực La Haye về giải quyết tranh chấp biển đảo và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn 50-57

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Bước đi của giáo dục đại học Việt Nam trước ngưỡng cửa kinh tế tri thức Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 58-61
Định vị thương hiệu trên thị trường đào tạo đại học, UEF ở đâu? Tóm tắt PDF
Chu Nguyễn Mộng Ngọc 62-64
Những giải pháp nhằm định hình một phong cách tư duy phản biện Tóm tắt PDF
Đỗ Trung Kiên 65-67,90
Đổi mới sách giáo khoa để chấn hưng giáo dục Tóm tắt PDF
Hồ Thiệu Hùng 68-69

International Integration (Hội nhập quốc tế)

Learning needs and education of public sector accounting in global economic integration an exploratory study at Vietnamese Universities Tóm tắt
Phạm Quang Huy 70-73
Relationship – control mechanism in Vietnam – Based international joint ventures Tóm tắt PDF
Cao Minh Trí 74-80


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X