S. 9(19) (2013)

Những vấn đề kinh tế - tài chính và tăng trưởng

Mục lục

Chủ đề chính

Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam: Giải pháp “đột phá mới” nhằm ổn định và tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững Tóm tắt PDF
Chu Văn Cấp, Nguyễn Đình Hiền 3-6
Chín nguyên tắc mới 2013 về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: Nền tảng cho tăng trưởng bền vững kinh tế vĩ mô Tóm tắt PDF
Phạm Quang Huy 7-9,21
Mối quan hệ giữa sử dụng đòn bẩy tài chính và quyết định đầu tư Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trang Thúy Quyên 10-15
Tài chính vi mô tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm nhằm han chế đói nghèo tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Khắc Thường 16-21

Nghiên cứu và trao đổi

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định cấu trúc vốn của các nhà quản trị tài chính tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Đạt Chí 22-28
Phân tích rủi ro trong hoạt động ngân hàng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Dương 29-39
Hoạt động ngoại bảng và quy trình quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Sáng 40-47
Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2012 & định hướng năm 2013 Tóm tắt PDF
Trần Huỳnh Thúy Phượng 48-56
Đào tạo nguồn nhân lực thương mại điện tử Việt Nam Tóm tắt PDF
Tạ Minh Châu 57-63
Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế thông qua các điều khoản đặt biệt của hợp đồng Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn 64-72
Đa dạng hóa quyền sở hữu đất đai: Những vấn đề cần bàn luận Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Vinh 73-76
Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam và những vấn đề còn bất cập Tóm tắt PDF
Võ Khắc Thường 77-80

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Phát triển chương trình đại học theo cách tiếp cận năng lực: Xu thế và nhu cầu Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Tuyết 80-87
Plus 3: Một mô hình trao đổi văn hóa thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ và Việt Nam Tóm tắt PDF
Cao Minh Trí 88-91

International Integration (Hội nhập quốc tế)

Budget Deficit & National Debt Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Trần Xuân Nghĩa 92-96


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X