S. 10(20) (2013)

Chuyển động chính sách tiền tệ và tài khóa

Mục lục

Chủ đề chính

Giải pháp cho chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa của VN năm 2013 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nhung 3-7
Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam tiếp cận theo mô hình SVAR Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Hữu Tuấn 8-16
Tái cơ cấu ngân hàng thương mại ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Văn Thực 17-21
Lựa chọn mô hình giám sát ngân hàng : Kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Đoàn Thanh Hà, Phan Thị Thúy Diễm 22-31

Nghiên cứu và trao đổi

Nghiên cứu lạm phát tại Việt Nam theo hướng SVAR Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Liên Hoa 32-38
SCAN – Một công cụ hiệu quả để tầm soát doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Võ Khắc Thường 39-41
Đánh giá vai trò của kênh truyền thông tại điểm bán đối với thị trường bán lẻ Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Sinh 42-45
Phân tích các nhân tố tác động tới quyết định chọn kênh siêu thị mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dung TP.HCM Tóm tắt PDF
Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phạm Tấn Nhật 46-51
Kế toán khu vực công và chu trình quản trị tài chính công hiện tại Tóm tắt PDF
Phạm Quang Huy 52-56

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Kinh tế Việt Nam năm 2012 và một số đề xuất năm 2013 Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Luận 67-71
PPP – Lời giải cho bài toán vốn để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị tại TP.HCM Tóm tắt PDF
Phan Thị Bích Nguyệt

International Integration (Hội nhập quốc tế)

Perception of Export Barriers and Opportunities to the EU Markets for Vietnamese firms: From Academic – Related Theories Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diem Em 81-89
Sustainable Tourism Development for the Southern Central Vietnam – The Necessity for the Region’s Economic Development Tóm tắt PDF
Trần Mai Ước 90-95

Chuyên mục khác

Đề xuất chính sách để phát triển nông nghiệp – nông thôn – nông dân tỉnh Hậu Giang Tóm tắt PDF
Đào Duy Huân 57-61
Du lịch làng nghề ở Đồng bằng sông Cửu Long – Một lợi thế văn hóa để phát triển du lịch Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Qúy Quang 62-66
Điều chỉnh cách xác định tỷ lệ hao mòn của công trình trong Quyết định 129/BTC Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Vinh 72-75


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X