S. 11(21) (2013)

Thị trường tài chính với ổn định kinh tế

Mục lục

Chủ đề chính

Ngân hàng Việt Nam : Ổn định để hội nhập Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Dương 3-9,15
Phân tích nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn TP.HCM Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Sáng 10-15
Cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đề xuất các chính sách Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Luận 16-20
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Nhung 21-26
Chuyển động giá trên thị trường chứng khoán: Bước đi ngẫu nhiên hay hội tụ về giá trị trung bình Tóm tắt PDF
Lê Đạt Chí 27-36
Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá cổ phiếu tại TP.HCM Tóm tắt PDF
Huỳnh Thế Nguyễn 37-41
Giám sát an toàn tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Hoàng Trần Hậu 42-50
Mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và giá nhà đất Tóm tắt PDF
Đoàn Thanh Hà 51-54,62
Các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa ứng dụng trong thẩm định giá trị bất động sản Tóm tắt PDF
Nguyễn Quỳnh Hoa 55-62
Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP. HCM Tóm tắt PDF
Hay Sinh 63-72

Nghiên cứu và trao đổi

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài: Trường hợp nghiên cứu điển hình tại TP. Đà Nẵng Tóm tắt PDF
Lê Tuấn Lộc 73-78,83
Trái phiếu đô thị, kênh huy động để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong thời kỳ khó khăn về nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước TP. Cần Thơ Tóm tắt PDF
Ngô Anh Tín 79-83
Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cường 84-90
Quản lý nợ công ở Việt Nam từ năm 2006 đến nay Tóm tắt PDF
Phan Đình Nguyên 91-96


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X